۹۲ خانه بهداشت کارگری در واحدهای تولیدی زنجان فعال است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

زنجان – ایرنا – سرپرست مدیریت امور اجتماعی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان زنجان از فعالیت ۹۲ خانه بهداشت کارگری در این استان خبر داد و گفت: بر اساس مفاد قانون کار، کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی با ۵۰ نفر نیروی کار و بیشتر مکلف به تاسیس خانه های بهداشت کارگری هستند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا