۷۴درصد مردم ملکشاهی تحت پوشش بیمه سلامت هستند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ایلام – ایرنا – رئیس اداره بیمه سلامت ملکشاهی با اشاره به اینکه بیش از ۷۴درصد از جمعیت این شهرستان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، گفت: با اجرای طرح همگانی بیمه سلامت حدود ۱۶ هزار و ۷۳۹ نفر از مردم این شهرستان تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا