۷۰درصد اعتبار تامین اجتماعی برای درمان غیرمستقیم هزینه می شود

خلاصه خبر:

زنجان – ایرنا – مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: هم اکنون ۷۰ درصد اعتبارات درمان تامین اجتماعی برای درمان غیرمستقیم افراد تحت پوشش هزینه می شود و تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی این سازمان نیز توجه روز افزون به مدیریت هزینه ها است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا