۶۱۲۸ کردستانی داوطلب اهدای عضو هستند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

سنندج – ایرنا – کارشناس مسئول اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: تاکنون ۶ هزار و ۱۲۸ نفر در این استان با مراجعه به این واحد و پر کردن فرم های مربوطه، داوطلب اهدای عضو شدند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا