۴۳ بی سرپناه از امکانات گرمخانه همدان بهره مند هستند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

همدان – ایرنا – سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان گفت: تاکنون ۴۳ بی پناه از امکانات گرمخانه شهرداری همدان بهره مند هستند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا