۴۰ درصد مردم استان اصفهان پرونده الکترونیک سلامت دارند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

اصفهان- ایرنا- رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: حدود ۴۰ درصد از مردم استان اصفهان دارای پرونده الکترونیک سلامت فعال هستند و از خدمات طرح پزشک خانواده بهره می گیرند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا