۳۵ میلیمتر بارش ره آورد موج نخست بارشی خوزستان

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

اهواز-ایرنا-مدیر کل سازمان هواشناسی خوزستان گفت: موج نخست بارشی که از روز سه شنبه و از غرب کشور وارد خوزستان شده، در بیشترین رقم ثبت شده بارندگی ۳۵ میلیمتر بارش به همراه داشته است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا