۳۳۴۸ نفرازخدمات جمعیت هلال احمرپاکدشت استفاده کرده اند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران-ایرنا- رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان پاکدشت گفت : از آغاز سفرهای نوروزی تاکنون یک هزار و ۸۵۰ نفر از خدمات پایگاه ایمنی ، ۳۱۰ نفر از ایستگاه سلامت شامل تست فشار و قند خون ، ۴۲۵ نفر از غرفه کودک ، ۲۴۸ نفر از خیمه نماز و ۵۱۵ نفر از کمپین نه به تصادفات بهره مند شدند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا