۲۵۰هزار زاهدانی آموزش پیشگیری از سل را فرا گرفتند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

زاهدان – ایرنا – معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: ۲۵۰ هزار شهروند زاهدانی در قالب کمپین اطلاع رسانی و غربالگری سل آموزش های پیشگیری از این بیماری را فرا گرفتند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا