۲۱ میلیارد ریال کمک مردمی جذب کمیته امداد ایوان شد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ایلام – ایرنا – مدیر کمیته امداد امام خمینی (ه) ایوان گفت: کمک های جمع آوری شده توسط حوزه مشارکت های مردمی این شهرستان در ۹ ماهه امسال ۲۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بوده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا