۲۰ پایگاه کمیته امداد زکات فطریه مردم را جمع آوری می کنند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران – ایرنا – معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد ورامین از دایر شدن 20 پایگاه کمیته امداد به منظور جمع آوری زکات فطریه در این شهرستان خبر داد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا