۲مرکز درمانی تأمین اجتماعی در استان تهران احداث می شود

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران – ایرنا – مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران گفت : به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به مردم استان تهران ، ۲ مرکز درمانی تخصصی تأمین اجتماعی در استان تهران احداث می شود.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا