۱۹ طرح بهداشتی و درمانی در کهگیلویه در دست اجراست

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

یاسوج -ایرنا – رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: ۱۹ طرح بهداشتی و در مانی در مناطق شهری و روستایی بخش های مختلف این شهرستان در دست اجراست.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا