۱۷۰۰ موسسه طرف قرارداد بیمه سلامت آذربایجان غربی است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ارومیه- ایرنا- مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی گفت: یکهزار و ۷۰۰ پزشک و موسسه در زمان حاضر طرف قرارداد اداره نظارت و ارزشیابی این اداره کل است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا