۱۴دندانپزشک جذب مناطق روستایی خراسان شمالی می شوند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

بجنورد- ایرنا- کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی گفت: امسال ۱۴ دندانپزشک متعهد خدمت برای ارائه خدمات در مناطق روستایی استان جذب می شوند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا