۱۰ درصد تخت های بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

شهرکرد – ایرنا – مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تعداد تخت های بیمارستان کشور را حدود ۱۱ هزار اعلام کرد و گفت: ۱۰ درصد این تخت ها متعلق به این سازمان و در مراکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی قرار دارد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا