۱۰ درصد تخت های بیمارستانی متعلق به تامین اجتماعی است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

شهرکرد- ایرنا- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، تعداد تخت های بیمارستان کشور را حدود ۱۱ هزار تخت اعلام کرد و گفت: از این تعداد ۱۰ درصد تخت ها در مراکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعی قرار دارد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا