۴۵ درصد مرگ و میر نوزادان در ایران در روز اول اتفاق می افتد

تهران- ایرنا- استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به کاهش مرگ و میر نوزادان در کشور، گفت: هم اکنون ۴۵ درصد مرگ و میر نوزادان در ایران در روز اول و ۷۸ درصد در هفته اول رخ می دهد.