یک هزار و ۷۶۵ نفر به مراکز ترک اعتیاد بهزیستی ایلام مراجعه کردند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ایلام – ایرنا – معاون امور توسعه فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی ایلام با اشاره به فعالیت ۱۴ مرکز ترک اعتیاد اقامتی میان مدت بهزیستی این استان گفت:امسال یک هزار و ۷۶۵ نفر برای بهبود و ترک اعتیاد به مواد مخدر به این مراکز مراجعه کرده اند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا