یک میلیون و ۴۰۰ هزار معلول تحت پوشش بهزیستی قرار دارند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

رشت – ایرنا- معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور با بیان این که در زمان حاضر، یک میلیون و ۴۰۰ هزار معلول تحت پوشش این مجموعه قرار دارند، اظهار کرد: اعتبارات ملی پاسخگوی این تعداد از معلولان در کشور نیست.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا