گلایه های رادیولوژیست ها ازمداخله های غیرمرتبط صنفی

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

کرج- ایرنا- صنف رادیولوژیست ها از جمله در استان البرز نسبت به آنچه مداخله های غیر مرتبط در امر رادیولوژی می دانند ، گلایه مند هستند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا