گسترش آسیب های اجتماعی نشانه ضعف اخلاق است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران – ایرنا – رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: گسترش آسیب های اجتماعی و جرائم، نشانه ضعف اخلاق در جامعه است و باید به تلخی اعتراف کرد که اخلاق در جامعه ضعیف است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا