گرد و خاک به ایذه رسید

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

اهواز-ایرنا- از عصر امروز گرد و خاک به ایذه رسیده است و هوای این شهرستان را تحت تأثیر قرار داده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا