کمبود کلسیم و تغییر شکل اندام در کودکان

خلاصه خبر:

تهران – ایرنا – عضو هیات مدیره انجمن ترومای ایران با بیان اینکه بدن انسان به ویژه کودکان روزانه به هزار و ۲۰۰ میلی گرم کلسیم نیاز دارد، گفت: کمبود این ماده معدنی سبب تغییر شکل اندام مانند پای پرانتزی یا پای ایکسی در کودکان می شود.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا