کشور در زمینه تجهیزات دیالزی به خودکفایی رسیده است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

کیش – ایرنا – رئیس سومین کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی گفت: اندیشه و توان علمی متخصصان داخلی امروز کشور را در زمینه دانش و تجهیزات دیالیزی به خودکفایی رسانده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا