کارشناسان نیروگاه هسته ای بوشهر دوره آموزشی را در روسیه گذراندند

مسکو – ایرنا – کارشناسان نیروگاه هسته ای بوشهر در چارچوب یک برنامه همکاری بین المللی از نیروگاه کالینینسک روسیه بازدید کردند و دوره آموزشی فشرده پنج روزه را گذراندند.