ژن درمانی هموفیلی B

منبع: وب سایت ژنتیک بالینی

در مقاله ای که هفتم دسامبر در مجله پزشکی نیوانگلند چاپ شد دانشمندان نشان دادند که یک شیوه ژن درمانی می تواند هموفیلی B را درمان کند. در این ویدئو چکیده مقاله توضیح داده شده است. متن کامل مقاله دراین آدرس قابل دسترس است.

این ویدئو دارای زیرنویس فارسی است.