پیش آگاهی، تشخیص و درمان با استفاده از ژنوم فرد انجام می شود

خلاصه خبر:

تهران- ایرنا- دبیر دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی با اشاره به این که پزشکی شخص محور علم نوینی در کشور است گفت: در این علم با استفاده از ژنوم فرد قادر خواهیم بود شرایط افراد را در حوزه های مختلف پیش آگاهی، تشخیص و درمان نسبت به ویژگی های شخصی آنها بررسی کنیم.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا