پیشگیری از معلولیت در اولویت فعالیت های بهزیستی گلپایگان است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

گلپایگان- اصفهان ایرنا- رئیس اداره بهزیستی گلپایگان گفت: مشاوره ژنتیک، پیشگیری از بروز معلولیت ها و غربالگری مشکلات ناشی از آن در اولویت فعالیت های این اداره قرار دارد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا