پزشکان متخصص بیمارستان طبس خواستار وصول مطالباتشان شدند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

بیرجند – ایرنا – پزشکان متخصص بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس خواستار رسیدگی به کارانه معوق خود شدند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا