پرداخت مطالبات از بیمه سلامت بروز می شود

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

شیراز- ایرنا – مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پرداخت مطالبات بخش های خصوصی و دولتی با معوقاتی رو به رو بوده است و بنا بر برنامه ریزی صورت گرفته، پرداخت این مطالبات بروز رسانی می شود.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا