وزارت بهداشت بر بازار نابسامان مکمل های قاچاق نظارت کند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران – ایرنا – رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: بازار مکمل های قاچاق و مکمل های ورزشی در کشور نابسامان است، ترکیبات غیر مجاز این مکمل ها، عوارض ناگواری دارند و از وزارت بهداشت می خواهیم نظارت بیشتری بر این بازار داشته باشد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا