هوای اصفهان سالم است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

اصفهان-ایرنا- کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، امروز دوشنبه در وضعیت سالم قرار دارد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا