همکاری دانشگاه های ایران و ایتالیا در زمینه ریلی افزایش می یابد

تهران- ایرنا- مدیر امور بین الملل شرکت راه آهن ایتالیا با اشاره به قرارداد سه جانبه میان این شرکت، راه آهن ایران و دانشگاه علم و صنعت از افزایش همکاری دانشگاه های دو طرف در زمینه صنایع ریلی خبر داد.