هشدارهای اجتماعی را به موقع دریابیم

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران – ایرنا – رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: افزایش زنان معتاد، کودکان معتاد، مصرف مواد صنعتی، طلاق و پدیده سالمندی، هشدارهای اجتماعی هستند که باید بهنگام به آنها توجه کنیم و در برنامه ریزی های خود، آنها را نهادینه کنیم.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا