هر شهروند یک بازرس سلامت غذایی باشد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

گناوه-ایرنا- رییس شبکه بهداشت ودرمان گناوه گفت: تامین سلامت غذایی، حفظ و ارتقای آن نیاز به همکاری و مشارکت همه جانبه مردم دارد که دراین ارتباط هر شهروند باید به عنوان یک بازرس بر مراکز عرضه عمل کند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا