موسسه های خیریه منابع مردمی را در مسیر هدفمند هزینه کنند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

زنجان – ایرنا – رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان گفت: موسسه ها و سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت برای پیشبرد فعالیت های خود از موازی کاری اجتناب و منابع حاصل از اعتماد مردمی را در مسیر صحیح و هدفمند هزینه کنند.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا