مغزهای ایستاده و قلب های منتظر

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران- ایرنا- نشست بررسی مسائل پیوند عضو نشان داد، با وجود گام های مهمی که برای ترویج فرهنگ اهدای عضو از در ایران برداشته شده، هنوز در جایگاه مناسب نیستیم، در اسپانیا خانواده ها سه تا پنج دقیقه بعد از تایید مرگ مغزی به اهدای عضو رضایت می دهند، در ایران بعد از ۶ تا ۹۰ ساعت.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا