مصرف قارچ سمی سه قزوینی را روانه بیمارستان کرد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

قزوین-ایرنا-مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: متاسفانه مصرف قارچ سمی سه شهروند این استان را روانه مراکز درمانی کرده است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا