مسمومیت دسته جمعی در سپیدان فارس و پرسش های پیش رو

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

شیراز – ایرنا – در حالی که حدود پنج روز از مسمومیت ۵۰۰ نفر از شهروندان شهرستان سپیدان در استان فارس می گذرد علت و چگونگی موضوع همچنان در پرده ابهام است و مردم می پرسند آیا مسئولان مربوط نتوانسته اند یا نخواسته اند پاسخ روشنی به علل و چرایی این موضوع بدهند؟

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا