مزاحم تلفنی اورژانس ۱۱۵ شهرستان ساوه در دام افتاد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

ساوه – ایرنا – سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه گفت: فردی که در چند ماه اخیر به ویژه در نیمه های شب برای اورژانس ۱۱۵ این شهرستان مزاحمت تلفنی ایجاد می کرد، شناسایی و دستگیر شد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا