مرکز بهداشتی درمانی بخش لوندویل آستارا شبانه روزی شد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

آستارا – ایرنا – مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا گفت: یک تیم پزشک عمومی در مرکز بهداشتی درمانی بخش لوندویل این شهرستان مستقر و خدمات رسانی آن، شبانه روزی شد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا