مدیران ارتباط خود را با وزارتخانه ها و نمایندگان مجلس بیشتر کنند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

بندرعباس- ایرنا – رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید تلاش کنند تعامل و ارتباط خود را با مجموعه نمایندگان استان و وزارتخانه ها بیشتر کنند تا دستاوردهای بیشتری نصیب استان شود.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا