محصولات تراریخته، سالم یا ناسالم؛ مساله این است

خلاصه خبر:

تهران- ایرنا- بیوتکنولوژی یا فناوری زیستی دانش جدیدی است که مانند سایر علوم در حال هموار کردن مسیر خود در زندگی بشر است، اما موافقان و مخالفان زیادی از جمله به خاطر بحث سلامتی دارد، به طوری که جهان هم هنوز با این فناوری همچنان دست به عصا پیش می رود.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا