محسن هاشمی:بار سنگین مددکاری اجتماعی بر دوش نیروهای داوطلب جامعه است

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران – ایرنا – رییس شورای شهر تهران گفت: بار سنگین مددکاری اجتماعی بر دوش نیروهای داوطلب جامعه است و تجربه نشان داده که فعالیت بخش غیردولتی ، نهادها وتشکل های مردم نهاد و خیریه ها بیشترین اثربخشی را در حوزه مددکاری اجتماعی داشته است.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا