لارو درمانی؛ مهر پایان قطع عضو

خلاصه خبر:

همدان – ایرنا- تلاش پزشکان همدانی و استفاده از علم حشره شناسی زمینه ای شد تا با کمک لارو مگس ها کابوس تلخ قطع عضو افرادی که زخم های مزمن و دیابتی دارند، به پایان راه برسد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا