فناوری میکرو تراشه برای ردیابی قرص هوشمند

تهران– ایرنا– محققان موسسه فناوری کالیفرنیا موفق به ساخت نمونه اولیه یک تراشه شده‌اند که در آینده‌ای نزدیک قادر به ردیابی قرص‌های هوشمند، برای تشخیص و درمان است.