فرماندار: فاضلاب ۲ بیمارستان همدان مدیریت نمی شوند

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

همدان- ایرنا- فرماندار همدان گفت: فاضلاب ۲ بیمارستان آتیه و ارتش رها شده است و هیچگونه مدیریتی بر روی آنها انجام نمی شود.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا