فرماندار تهران: تغییرات در مناطق تهران باید محسوس باشد

این مطلب به صورت خودکار از وب سایت ایرنا استخراج شده و همه حقوق به آن سایت تعلق دارد.

تهران ـ ایرنا ـ فرماندار تهران گفت: زمانی که بودجه به مناطق خاصی از تهران تزریق می شود باید تغییرات برای مردم محسوس باشد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا