غربالگری ۲۰ بیماری متابولیک در نوزادان ایرانی

خلاصه خبر:

تهران- ایرنا- رئیس شبکه پزشکی مولکولی کشور با اشاره به اهمیت توجه جدی به بیماری های ژنتیکی، گفت: تمامی نوزادان ایرانی در رابطه با ۲۰ بیماری متابولیک غربالگری خواهند شد.

... ادامه خبر در وب سایت ایرنا